Wednesday, January 28, 2015

G-system-best 1/72 NZ-666 KSHATRIYA Custom Built by Long Gấu

G-system-best 1/72 NZ-666 KSHATRIYA 

Custom Built by Long Gấu

3 comments: